สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2566 ถึง 02 ธ.ค. 2566

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
27 พ.ย. 2566
อังคาร
28 พ.ย. 2566
พุธ
29 พ.ย. 2566
พฤหัสบดี
30 พ.ย. 2566
ศุกร์
01 ธ.ค. 2566
เสาร์
02 ธ.ค. 2566
อาทิตย์
03 ธ.ค. 2566
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 12:30 - 14:30
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: แบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพน ผ่าน Webex
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 12:30 - 14:30
ห้องเรียน: แบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 604
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 711
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 681
เวลา: 09:00 - 09:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 681
เวลา: 09:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 681
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :