สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2565 ถึง 02 ธ.ค. 2565

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
28 พ.ย. 2565
อังคาร
29 พ.ย. 2565
พุธ
30 พ.ย. 2565
พฤหัสบดี
01 ธ.ค. 2565
ศุกร์
02 ธ.ค. 2565
เสาร์
03 ธ.ค. 2565
อาทิตย์
04 ธ.ค. 2565
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 631
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3029
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 631
เวลา: 13:00 - 13:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 631
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 631
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :