สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 01 ม.ค. 2513 ถึง 01 ม.ค. 2513

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
01 ม.ค. 2513
อังคาร
02 ม.ค. 2513
พุธ
03 ม.ค. 2513
พฤหัสบดี
04 ม.ค. 2513
ศุกร์
05 ม.ค. 2513
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียน 2 (CVS)
(CVS 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุม CVS
(ห้องประชุม CVS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVS 1
(CVS 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (OR)
(Lab 1 OR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (ICU)
(Lab 1 ICU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Skill Lab
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3011
(A3011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3005
(A3005)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 4
(A3028)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3014
(Lab A3014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3026 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 2)
(A3026)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3027 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3 )
(A3027)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3031 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 7)
(A3031)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3032 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8)
(A3032)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3033 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 9)
(A3033)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3034 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10)
(A3034)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (B) (48คน)
(B-48 ที่นั่ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (A) (32คน)
(A-32 ที่นั่ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (AB) 80 คน
(AB-80 ที่นั่ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 4003
(4003)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-working Space (A-1016)
(Co-working Space (A-1016))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ/ไม่ใช่ห้องเรียน (กิจการนักศึกษา)
(ต่างคณะ (งานกิจ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :